Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt JOOLA ENERGY

 
Giá: 750.000 đ

Kết hợp hiệu ứng cao su tươi trong một chiều hướng mới: năng lượng Joola với công nghệ "xanh POWER" mới được phát triển.

Với "năng lượng xanh", một công nghệ cao su mới được giới thiệu trong đó gần như 100% khả năng tăng hiệu suất đạt được bằng cao su tươi thiên niên hiệu suất cao được kết hợp vĩnh viễn. Quỹ đạo, chơi cảm giác và âm thanh hết sức quan trọng của sản phẩm mới này.

Joola năng lượng xanh POWER - kỷ nguyên mới đã bắt đầu. 
* KHÔNG SỬ DỤNG TỐC ĐỘ KEO với sản phẩm này!

Đi: ALL / OFF + 
Mật độ: 42,5 
Tốc độ: 90 
Spin: 85 
Control: 80

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt JOOLA ENERGY

 Bán bàn bóng bàn