Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

joola mặt vợt lán

Maxxx 500

Maxxx 500

Giá: 850.000 đ

Speed 9.1, Spin 9.5, Control 9.3

Express One

Express One

Giá: 670.000 đ

Speed: 9.4,Spin: 8.7,Control: 2.3

Phenix (Phoenix)

Phenix (Phoenix)

Giá: 745.000 đ

Speed 9.1,Spin 8.5,Control 2.6,Hardness 44°

MAXXX 450

MAXXX 450

Giá: 850.000 đ

Speed 8.9, Spin 9.3, control 9.6

Energy X-Tra

Energy X-Tra

Giá: 575.000 đ

Speed: 8.3,Spin: 8.5,Control: 0.8

Maxxx 400

Maxxx 400

Giá: 850.000 đ
MAXXX-P

MAXXX-P

Giá: 850.000 đ
Express X-plode

Express X-plode

Giá: 690.000 đ
Speed 9.1,Spin 8.8,Control 4.4,,Hardness 45-50°
X-PLODE SENSITIVE

X-PLODE SENSITIVE

Giá: 690.000 đ

Speed: 8.4,Spin: 8.8,Control: 2.6

Mambo

Mambo

Giá: 510.000 đ
Tango

Tango

Giá: 570.000 đ
Giá KM: 570.000 đ

Speed 8.0,Spin 8.0,Control 8.1

RHYZM

RHYZM

Giá: 730.000 đ

Speed 9.2,Spin 9.1,Control 2.8,Hardness 47°

 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn