Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

joola mặt vợt lán

JOOLA Express One

JOOLA Express One

Giá: 670.000 đ
Speed: 9.4,Spin: 8.7,Control: 2.3
Express two

Express two

Giá: 680.000 đ
Speed: 8.7,Spin: 9.0,Control: 2.3
JOOLA Phenix (Phoenix)

JOOLA Phenix (Phoenix)

Giá: 745.000 đ
Speed 9.1,Spin 8.5,Control 2.6,Hardness 44°
JOOLA Maxxx 500

JOOLA Maxxx 500

Giá: 850.000 đ
Speed 9.1, Spin 9.5, Control 9.3
JOOLA Maxxx 400

JOOLA Maxxx 400

Giá: 850.000 đ
Rubber JOOLA TANGO EXTREM

Rubber JOOLA TANGO EXTREM

Giá: 580.000 đ
Speed 8.7,Spin 8.2,Control 4.0
Joola MAXXX 450

Joola MAXXX 450

Giá: 850.000 đ
Speed 8.9, Spin 9.3, control 9.6
JOOLA Mambo

JOOLA Mambo

Giá: 510.000 đ
Express X-plode

Express X-plode

Giá: 690.000 đ
Speed 9.1,Spin 8.8,Control 4.4,,Hardness 45-50°
Joola X-PLODE SENSITIVE

Joola X-PLODE SENSITIVE

Giá: 690.000 đ
Speed: 8.4,Spin: 8.8,Control: 2.6
JOOLA MAXXX-P

JOOLA MAXXX-P

Giá: 850.000 đ
Samba

Samba

Giá: 490.000 đ
Speed: 7.8,Spin: 8.7,Control: 2.7
 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn