Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Giày SunFlex

 
Giá: 850.000 đ

 Giày màu sắc như giày Asics. Đế giày có đồng tiền. Một thương hiệu mới trong bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Giày SunFlex

 

 Bán bàn bóng bàn