Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Chỉ số cốt vợt

 
Giá: Liên hệ

 Chỉ số cốt vợt

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Chỉ số cốt vợt

Blade Name Speed Control Material Overall Price No. of Ratings
Giant Dragon Balsa Carbon 2C - - Composite - $ 48.00 0
Giant Dragon BALSAdef 7.3 8.9 Wood 8.4 $ 30.00 5
Giant Dragon BALSApower 8.1 8.5 Wood 8.4 $ 28.00 1
Giant Dragon BS7100 7.5 8.0 Wood 8.0 $ 26.00 1
Giant Dragon BS7200 - - Wood - $ 24.00 0
Giant Dragon Challenger XS - - Wood - $ 20.00 0
Giant Dragon Damascus 7P - - Wood - $ 42.00 0
Giant Dragon Ebony King 5 8.0 6.0 Wood 8.0 $ 85.00 1
Giant Dragon Ebony King 7 9.5 7.0 Wood 9.0 $ 95.00 1
Giant Dragon Fiberenergy 3K 9.0 7.8 Composite 8.8 $ 47.99 3
Giant Dragon Fiberenergy Kevlar 8.7 8.8 Composite 8.9 $ 43.99 4
Giant Dragon Fiberpotence Kevlar - - Composite - $ 54.99 0
Giant Dragon Katana 5P 7.0 5.0 Wood 6.0 $ 48.00 2
Giant Dragon Kris 8.5 8.5 Wood 9.5 $ 26.00 3
Giant Dragon Kris II 7.9 8.9 Wood 8.6 $ 35.00 3
Giant Dragon Kris Special 7.0 8.0 Wood 8.0 $ 38.00 1
Giant Dragon Longquan - - Composite - $ 24.00 0
Giant Dragon Nunchaku 9.0 8.8 Wood 9.0 $ 30.00 1
Giant Dragon Overimagine - - Wood - $ 30.00 0
Giant Dragon SuperBalsa II (2) 9.8 8.0 Wood - $ 28.00 1
Giant Dragon Topspeed 8.8 8.5 Wood 8.3 $ 26.00 2
 Bán bàn bóng bàn