Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Fiberpotence Kevlar

 
Giá: 900.000 đ

 Cấu tạo gồm 5 lớp gỗ và 2 lớp kevlar,

Loại off

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Fiberpotence Kevlar

 

 Bán bàn bóng bàn