Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Balsa Power

 
Giá: 900.000 đ

 Có tốc độ All +, vợt có cấu tạo 5 lớp gỗ Balsa

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Balsa Power

 

 Bán bàn bóng bàn