Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

galaxy yin-he cốt vợt bóng bàn

-2%
Yinhe T4 (4 lớp carbon)

Yinhe T4 (4 lớp carbon)

Giá: 720.000 đ
Giá KM: 700.000 đ
Yinhe T8s

Yinhe T8s

Giá: 680.000 đ
Yinhe T4s

Yinhe T4s

Giá: 750.000 đ
Tốc độ 10+, Kiểm soát 6, 5 lớp gỗ + 4 lớp carbon
Yinhe yinhe kiso hinoki 7

Yinhe yinhe kiso hinoki 7

Giá: 1.400.000 đ
YinHe T-1 T1

YinHe T-1 T1

Giá: 650.000 đ
Speed: 100,Control: 70,Rating: OFF+
Yinhe T1s

Yinhe T1s

Giá: 620.000 đ

Tốc độ 10 Kiểm soát 7 Tốc độ nhanh

EC 12 EC12

EC 12 EC12

Giá: 650.000 đ
Speed 100,Control 60,Rating OFF+
Yinhe T2s

Yinhe T2s

Giá: 510.000 đ

Tốc độ 9+, Kiểm soát 8, Cấu tạo gồm 3 lớp gỗ + 2 lớp carbon

EC13

EC13

Giá: 650.000 đ
Speed 90,Control 80,Rating OFF to OFF+
-4%
T8 T-8  Arylate carbon

T8 T-8 Arylate carbon

Giá: 620.000 đ
Giá KM: 590.000 đ
Tốc độ: 100,Kiểm soát: 80,: OFF +
-4%
YinHe T-2 Carbon T2

YinHe T-2 Carbon T2

Giá: 470.000 đ
Giá KM: 450.000 đ

Speed 95,Control 80,OFF+

-15%
YinHe T-10 Carbon T10

YinHe T-10 Carbon T10

Giá: 700.000 đ
Giá KM: 590.000 đ
Tốc độ: 100,Kiểm soát: 70,weight: 70, OFF +
 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn