Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

dụng cụ hỗ trợ

Các loại dụng cụ hỗ trợ cho bóng bàn, như máy chạy bộ, xe đạp tập...

Viền cân bằng vợt Nittaku

Viền cân bằng vợt Nittaku

Giá: 160.000 đ

Một bịch có năm miếng cân bằng dùng để dán đầu cạnh vợt

Máy chạy bộ HM 1809A

Máy chạy bộ HM 1809A

Giá: 15.600.000 đ
Xe đạp chạy bộ đa năng

Xe đạp chạy bộ đa năng

Giá: 5.800.000 đ
Quấn cán vợt bóng bàn

Quấn cán vợt bóng bàn

Giá: 130.000 đ
Quấn cán vợt bóng bàn

Quấn cán vợt bóng bàn

Giá: 130.000 đ
Xe đạp đa năng

Xe đạp đa năng

Giá: 2.600.000 đ
 Bán bàn bóng bàn