Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

LP 759

 
Giá: 250.000 đ

Băng khủy tay LP support 759

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm LP 759

Băng khủy tay LP support 759. Dùng để hỗ trợ cho việc tập thể thao. Hạn chế việc đau khi chơi thể thao. Giúp cho mau bình phục khi chấn thương.

 Bán bàn bóng bàn