Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

LP 788

 
Giá: 350.000 đ

Băng đầu gối

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm LP 788

Băng đầu gối dùng để cho người chơi thể thao khi chấn thương.

Dùng để băng cho đầu gối cố định, bớt đau khi chơi thể thao. Được hãng của Mỹ LP support sản xuất. Có thể tăng giảm độ bó sát khi đeo.

 Bán bàn bóng bàn