Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

dr. neubauer mặt vợt phản xoáy

Mặt vợt phản xoáy Dr.Neubauer

Gai dài Desperado

Gai dài Desperado

Giá: 990.000 đ
Speed 55, control 83, spin 81
Dr.Neubauer Viper (gai dài)

Dr.Neubauer Viper (gai dài)

Giá: 990.000 đ
Dr.Neubauer Viper gai phản xoáy
Gai dài trơn BOOMERANG

Gai dài trơn BOOMERANG

Giá: 550.000 đ
Mặt gai dài Allround Premium

Mặt gai dài Allround Premium

Giá: 990.000 đ
Speed: 55, Control: 85,Spin: 85
Dr Neubauer Monster Classic

Dr Neubauer Monster Classic

Giá: 990.000 đ
Dr. Neubauter FIGHTER

Dr. Neubauter FIGHTER

Giá: 890.000 đ
Killer Pro

Killer Pro

Giá: 990.000 đ

Gai Killer Pro

Dr.Neubauer Scalpel

Dr.Neubauer Scalpel

Giá: 550.000 đ
Anti special

Anti special

Giá: 1.300.000 đ

dr neubauer anti special rubber

Dr. Neubauer no 1

Dr. Neubauer no 1

Giá: 990.000 đ
Gai tấn công killer

Gai tấn công killer

Giá: 990.000 đ
Dr. Neubauer SUPER BLOCK

Dr. Neubauer SUPER BLOCK

Giá: 690.000 đ
 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn