Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Acuda blue P2

 
Giá: 840.000 đ

Donic Acuda Blue P2 mặt vợt cho banh 40+. Mặt vợt được sử dụng công nghệ mới hign flight arc giúp cho bề mặt của mặt vợt bám banh hơn, tăng độ ma sát hơn cho người chơi banh 40+ . Đây là phiên bản mới nhất của dòng Donic để đáp ứng với banh 40 cộng.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Acuda blue P2

The new DONIC ACUDA BLUE rubber sheets captivate by its outstanding playing characteristics such as very good control and complete the features of the successful DONIC Acuda S rubber sheets by a high flight arc with topspin balls due to the grippy surface.

 Bán bàn bóng bàn