Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

donic

Tổng hợp các sản phẩm bóng bàn Donic

-3%
Acuda S3

Acuda S3

Giá: 650.000 đ
Giá KM: 630.000 đ

Speed 9-,Control 7+,Spin 10++

-4%
Baracuda

Baracuda

Giá: 650.000 đ
Giá KM: 620.000 đ

Speed 10-,Control 6,Spin 10++

COPPA X2 Platin Soft

COPPA X2 Platin Soft

Giá: 580.000 đ

Speed 10-,Control 6+,Spin 10+

Burn OFF-

Burn OFF-

Giá: 1.250.000 đ

Speed 9+,Control 7.5,Plies 5+4Wan

Burn Carbotox

Burn Carbotox

Giá: 1.400.000 đ

Speed 9++,Control 6.9,Plies 7

Acuda blue P3

Acuda blue P3

Giá: Liên hệ
Desto F1 Plus

Desto F1 Plus

Giá: 650.000 đ
Balsa Carbo Fibre

Balsa Carbo Fibre

Giá: 2.200.000 đ

Tốc độc 92, kiểm soát 99, tốc độ allround+. Trọng lượng 85g, cấu tạo 7 lớp

Persson Seven

Persson Seven

Giá: 1.350.000 đ

Speed 9,Control 7+,Plies 7

-100%
Acuda S1

Acuda S1

Giá: 620.000 đ
Giá KM: Liên hệ

Speed 10+,Control 6-,Spin 10++

Baracuda Big Slam

Baracuda Big Slam

Giá: 570.000 đ

Speed 9--, Spin 10++

Acuda blue P2

Acuda blue P2

Giá: 840.000 đ

Donic Acuda Blue P2 mặt vợt cho banh 40+ tốc độ cao nhất của dòng Donic

 Trang:     1  2  3  4  5 
 Bán bàn bóng bàn