Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Saviga 27

Giá: 650.000 đ
Giá KM: 600.000 đ

Saviga 27 là gai mới của Saviga, mềm dẻo hơn. Và đặt biệt là gai được làm tại Nhật (made in Japan). Đây là được xem là gai mới hãy cảm giác gai mới tại cửa hàng Dung Bóng Bàn. Hiện tại đang có gai OX, gai không lót.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Saviga 27

 Bán bàn bóng bàn