Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Khung thành chắn bóng

Giá: 1.200.000 đ
Giá KM: 900.000 đ

Khung thành chắn bóng

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Khung thành chắn bóng

Khung thành chắn bóng. Dùng để tập giao bóng, hoặc dùng cho gắn với máy bắn bóng chưa có khung thu hồi bóng. Giúp cho việc thu hồi bóng được tốt hơn.

 Bán bàn bóng bàn