Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Timo Boll OFF-

 
Giá: Liên hệ

Butterfly Timo Boll OFF-

 Đặt làm bằng gỗ không, với tốc độ vừa phải, giá cả hợp lý giúp người chơi có độ control kiểm soát rất tốt.

Với độ control khá cao 8.6, cân nặng 85g. Mẫu thiết kế rất đẹp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Butterfly Timo Boll OFF-

 Speed 7.9 Control 8.6 Weight 85g

andle Style:     Flared

catelog blades butterfly

 Bán bàn bóng bàn