Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt tuyển DHS neo lót xanh

 
Giá: 2.000.000 đ

 Mặt vợt tuyển lót xanh, chặt 2 gốc, lót xanh. Mặt h3 neo của tuyển được mọi người chờ đợi. Về được 3 miếng.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt tuyển DHS neo lót xanh

 

 Bán bàn bóng bàn