Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS gai C8 ( C 8 )

 
Giá: 150.000 đ

Hiện tại cửa hàng có 2 loại, có lót và không lót. thuốc dạng gai dài rất khó chịu. Không lót giá 150.000. Có lót giá 240.000

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm DHS gai C8 ( C 8 )

Hiện tại cửa hàng có 2 loại, có lót và không lót. thuốc dạng gai dài rất khó chịu. Không lót giá 150.000. Có lót giá 240.000

Là một loại gại khó chịu,

 

 Bán bàn bóng bàn