Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

C7 gai bán phản xoáy

 
Giá: 170.000 đ

Gai bán phản xoáy, gai dọc nên có thể công thủ đều được. Có 2 loại, có lót và không có lót

Type Long Pips
Speed 11.0 / 12
Spin 9.0 / 12
Control 9.0 / 12
Deception / 12

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm C7 gai bán phản xoáy

Medium pip with stiff, hard and broad pips. Good for attacking,blocking and chopping, more versatile than 563 for those coming from short pips, but not very deceptive.

 Bán bàn bóng bàn