Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hurricane Long 2

 
Giá: 4.000.000 đ

 7 plywood blade played by Ma Long produces outstanding power and stabilty. The blade is easy to handle in al varieties of attcking strategies.

Vợt có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ, được sản xuất cho Ma Long thi đây. Vợt có tay cầm rất thuận lợi, dễ xoay, và tấn công

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Hurricane Long 2

 

 Bán bàn bóng bàn