Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

388C-1 Gai bán phản xoáy

 
Giá: 200.000 đ

388C-1 Gai bán phản xoáy. Đây là gai trung không dài không ngắn. Gai vừa tấn công vừa phòng thủ rất tốt. Được đánh giá là gai trung khó chịu.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm 388C-1 Gai bán phản xoáy

 Bán bàn bóng bàn