Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DANH SÁCH VĐV MÔN BÓNG BÀN ĐẠT PHONG ĐẲNG CẤP NĂM 2006 - 2008

DANH SÁCH VĐV MÔN BÓNG BÀN ĐẠT PHONG ĐẲNG CẤP NĂM 2006

(Theo Quyết Định số 19-QĐ/UBTDTT ngày 4/1/2007)KIỆN TƯỚNG

1. Nguyễn Ngọc Thanh Phong - Nam - Bộ Công An
2. Đào Duy Hoàng - Nam - Bộ Công An
3. Tô Đức Hoàng - Nam - Bộ Công An
4. Phan Hoàng Tường Giang - Nữ - Bình Định
5. Trần Tuấn Quỳnh - Nam - Hà Nội
6. Nguyễn Nam Hải - Nam - Hà Nội
7. Phan Huy Hoàng - Nam - Hà Nội
8. Vũ Thái Ngọc Trình - Nam - Hà Nội 
9. Ngô Thu Thủy - Nữ - Hà Nội
10. Vũ Mạnh Cường - Nam - Hải Dương
11. Nguyễn Quý Tài - Nam - Hải Dương
12. Đỗ Đức Duy - Nam - Hải Dương
13. Nguyễn Hoàng Chung - Nam - Hải Dương
14. Nguyễn Văn Ngọc - Nam - Hải Dương
15. Nguyễn Thu Hoài - Nữ - Hải Phòng
16. Đoàn Kiến Quốc - Nam - Khánh Hòa
17. Đoàn Trọng Nghĩa - Nam - Khánh Hòa
18. Ngưyễn Cao Dũng - Nam - Khánh Hòa
19. Đinh Quang Linh - Nam - Quân Đội
20. Bùi Xuân Hà - Nam - Quân Đội
21. Dương Văn Nam - Nam - Quân Đội
22. Nguyễn Minh Tiến - Nam - Quân Đội
23. Nguyễn Thành Luân - Nam - Quân Đội
24. Lương Thị Tám - Nữ - Quân Đội
25. Vũ Thị Hà - Nữ - Quân Đội
26. Mai Hoàng Mỹ Trang - Nữ - TP HCM
27.Mai Xuân Hằng - Nữ - TP HCM
28. Nguyễn Mai Thy - Nữ - TP HCM
29. Nguyễn Minh Hồng Hạnh - Nữ - TP HCM
30. Lý Tiểu Lân - Nam - Tiền Giang
31. Phạm Thị Thiên Kim - Nữ - Tiền Giang
32. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An - Nữ - Tiền Giang
33. Võ Thị Ngọc Trang - Nữ - Tiền GiangVĐV CẤP I

1. Thành Xuân Nam - Nam - Bộ Công An
2. Nguyễn Hữu Đức - Nam - Bộ Công An
3. Thái Hoàng Hà - Nam - Bộ Công An
4. Nguyễn Vũ Linh - Nữ - Bộ Công An
5. Nguyễn Thị Thư - Nữ - Bộ Công An
6. Nguyễn Khắc Nhị Như - Nữ - Bộ Công An
7. Nguyễn Thiện Chức - Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
8. Vũ Việt Hoàng - Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
9. Lê Nguyễn Anh Tài - Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
10. Phạm Hoàng Quốc Anh - Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
11. Nguyễn Đình Nghị- Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
12. Nguyễn Thị Bích Hà - Nữ - Bình Định
13. Cai Ái Ngọc - Nữ - Bình Định
14. Lê Thị Quý - Nữ - Bình Định
15. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Nữ - Bình Định
16.Nguyễn Văn Thái - Nam - Bình Định
17. Lê Phương Dung - Nữ - Đồng Tháp
18. Lê Thị Ngọc Châu - Nữ - Đồng Tháp
19. Trần Trung Hoàng - Nam - Đà Nẵng
20. Vũ Duy Hùng - Nam - Đà Nẵng
21. Đinh Xuân Trường - Nam - Hà Nội
22. Ngô Minh Thúy - Nữ - Hà Nội
23. Đinh Thu Hà - Nữ - Hà Nội
24. Trần Thanh Huyền - Nữ - Hà Nội
25. Lê Anh Phong - Nam - Hải Dương
26. Đỗ Văn Tùng - Nam - Hải Dương
27. Hà Phước Thành - Nam - Hải Dương
28. Lương Ngọc Uyên - Nữ - Hải Dương
29. Bùi Thị Thu Trang - Nữ - Hải Dương
30. Bùi Đức Lợi - Nam - Hải Phòng
31. Nguyễn Thị Thu Hương - Nữ - Hải Phòng
32. Phạm Thị Bích Hằng - Nữ - Hải Phòng
33. Nguyễn Mai Phương - Nữ - Hưng Yên
34. Trương Thanh Phong - Nữ - Khánh Hòa
35. Lưu Bích Hồng - Nữ - Khánh Hòa
36. Lưu Quang Phượng Trâm - Nữ - Khánh Hòa
37. Trần Thúy Linh Trang - Nữ - Khánh Hòa
38. Phạm Ngân Giang - Nữ - Lào Cai
39. Lưu Thùy Trang - Nữ - Lào Cai
40. Nguyễn Thu Hằng - Nữ - Lào Cai
41. Đỗ Trọng Thắng - Nam - Quân Đội
42. Đỗ Hồng Hạnh - Nữ - Quân Đội
43. Dương Thị Mai - Nữ - Quân Đội
44. Trần Ngọc Quỳnh Trâm - Nữ - TP HCM
45. Nguyễn Thị Lý Bà - Nữ - TP HCM
46. Hồ Ngọc Thuận - Nam - TP HCM
47. Trần Huy Bảo - Nam - TP HCM
48. Phạm Đình Thông - Nam - TP HCM
49. Nguyễn Tiến Đăng Vũ - Nam - TP HCM
50. Mai Huỳnh Quang Duy - Nam - TP HCM
51. Lưu Khải Khiêm - Nam - TP HCM
52. Lê Đình Duy - Nam - TP HCM
53. Đặng Trần Phú - Nam - TP HCM
54. Trần Thị Cẩm Tiên - Nữ - Tiền Giang
55. Trần Ngọc Thảo Quyên - Nữ - Tiền Giang
56. Tăng Thanh Phương - Nam - Tiền Giang
57. Trần Hoàng Nhựt - Nam - Tiền Giang
58. Từ Thế Hùng - Nam - Tiền Giang
59. Thái Thị Thanh Hương - Nữ - Vĩnh Long
60. Trương Thị Xuân Duyên - Nữ - Vĩnh Long
61. Lưu Thoại Ngọc Nhân - Nữ - Vĩnh Long
62. Dương Ngọc Vân Anh - Nữ - Vĩnh Long
63. Võ Ngọc Ngân Thanh - Nữ - Vĩnh Long
64. Tăng Phạm Trọng Hiếu - Nam - Vĩnh Long
65. Phạm Lê Hòa - Nam - Vĩnh Long
66. Mai Hồ Quốc Lâm - Nam - Vĩnh Long
67. Nguyễn Quang Hải - Nam - Vĩnh Long
DANH SÁCH VĐV MÔN BÓNG BÀN ĐẠT PHONG ĐẲNG CẤP NĂM 2007
(Theo Quyết Định số 59-QĐ/BVHTTDL ngày 8/1/2008)
KIỆN TƯỚNG

1. Hồ Ngọc Thuận – Nam - Bộ Công An
2. Tô Đức Hoàng – Nam - Bộ Công An
3. Đào Duy Hoàng – Nam - Bộ Công An
4. Nguyễn Việt Linh - Nữ - Bộ Công An
5. Phan Hoàng Tường Giang - Nữ - Bình Định
6. Lê Thị Phương Dung - Nữ - Đồng Tháp
7. Nguyễn Nam Hải – Nam – Hà Nội
8. Trần Tuấn Quỳnh – Nam – Hà Nội
9. Phan Huy Hoàng – Nam – Hà Nội
10. Vũ Thái Ngọc Trình – Nam – Hà Nội
11. Đinh Thu Hà - Nữ - Hà Nội
12. Vũ Mạnh Cường – Nam - Hải Dương
13. Đỗ Đức Duy – Nam - Hải Dương
14. Nguyễn Hoàng Chung – Nam - Hải Dương
15. Nguyễn Thu Hoài - Nữ - Hải Phòng
16. Nguyễn Thu Hương - Nữ - Hải Phòng
17. Đoàn Kiến Quốc – Nam – Khánh Hòa
18. Đoàn Trọng Nghĩa – Nam – Khánh Hòa
19. Nguyễn Cao Dũng – Nam – Khánh Hòa
20. Đinh Quang Linh – Nam – Quân Đội
21. Dương Văn Nam – Nam – Quân Đội
22. Nguyễn Minh Tiến – Nam – Quân Đội
23. Nguyễn Thành Luân – Nam – Quân Đội
24. Lương Thị Tám - Nữ - Quân Đội
25. Vũ Thị Hà - Nữ - Quân Đội
26. Dương Thị Mai - Nữ - Quân Đội
27.Lý Tiểu Lân – Nam - Tiền Giang
28. Phạm Thị Thiên Kim - Nữ - Tiền Giang
29. Trần Thị Cẩm Tiên - Nữ - Tiền Giang
30. Nguyễn Phi Vũ – Nam - Tiền Giang
31. Mai Hoàng Mỹ Trang - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
32. Mai Xuân Hằng - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
33. Trần Ngọc Quỳnh Trâm - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
34. Nguyễn Minh Hồng Hạnh - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
35. Nguyễn Thị Lý Bá – TP. Hồ Chí Minh
36. Trần Huy Bảo – Nam – TP.Hồ Chí MinhVĐV CẤP I

1. Nguyễn Trà My - Nữ - Bộ Công An
2. Nguyễn Ngọc Thanh Phong – Nam - Bộ Công An
3. Nguyễn Hữu Đức – Nam - Bộ Công An
4. Nguyễn Vũ Linh – Nam - Bộ Công An
5. Bùi Trọng Kiên – Nam - Bộ Công An
6. Nguyễn Mai Hương - Nữ - Bộ Công An
7. Nghiêm Thiện Chức – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
8. Vũ Việt Hoàng – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
9. Phạm Hoàng Quốc Anh – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
10. Nguyễn Thị Bích Hòa - Nữ - Bình Định
11. Lê Thị Quý - Nữ - Bình Định
12. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Nữ - Bình Định
13. Nguyễn Thị Huyền Trang - Nữ - Đồng Tháp
14. Lê Thị Ngọc Châu - Nữ - Đồng Tháp
15. Lê Hoàng Thùy Lam - Nữ - Đồng Nai
16. Ngô Minh Thúy - Nữ - Hà Nội
17. Trần Thanh Huyền - Nữ - Hà Nội
18. Hoàng Minh Quân – Nam – Hà Nội
19. Lê Anh Phong – Nam - Hải Dương
20. Nguyễn Văn Ngọc – Nam - Hải Dương
21. Đỗ Văn Tùng – Nam - Hải Dương
22. Trần Thị Hương Giang - Nữ - Hải Dương
23. Nguyễn Hoàng Ngân - Nữ - Hải Dương
24. Bùi Đức Lợi – Nam - Hải Phòng
25. Phạm Thị Bích Hằng - Nữ - Hải Phòng
26. Trần Ly Ly - Nữ - Hải Phòng
27. Nguyễn Bảo Ngọc - Nữ - Hải Phòng
28. Nguyễn Mai Phương - Nữ - Hưng Yên
29. Lưu Bích Hồng - Nữ - Khánh Hòa
30. Lư Quang Phượng Trâm - Nữ - Khánh Hòa
31. Trương Thanh Phong - Nữ - Khánh Hòa
32. Trần Thúy Linh Trang - Nữ - Khánh Hòa
33. Đinh Lê Thanh Thảo - Nữ - Khánh Hòa
34. Nguyễn Trung Cường - Nam - Khánh Hòa
35. Lê Tiến Đạt - Nam - Quân Đội
36. Võ Thị Ngọc Trang - Nữ - Tiền Giang
37. Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu – Nam - Tiền Giang
38. Nguyễn Thành Thật – Nam - Tiền Giang
39. Từ Thế Hùng – Nam - Tiền Giang
40. Nguyễn Tiến Đăng Vũ – Nam – TP. Hồ Chí Minh
41. Mai Huỳnh Quang Duy – Nam – TP. Hồ Chí Minh
42. Đặng Trần Phú – Nam – TP. Hồ Chí Minh
43. Phạm Đình Thông – Nam – TP. Hồ Chí Minh
44. Lê Đình Duy – Nam – TP. Hồ Chí Minh
45. Tô Hoàng Linh – Nam – TP. Hồ Chí Minh
46. Nguyễn Hồng Quang – Nam – TP. Hồ Chí Minh
47. Nguyễn Hoàng Long – Nam – TP. Hồ Chí Minh
48. Trần Xuân Hiếu – Nam – TP. Hồ Chí Minh
49. Tăng Phạm Trọng Hiếu – Nam – Vĩnh Long
50. Phạm Lê Hòa – Nam – Vĩnh Long
51. Mai Hồ Quốc Lâm – Nam – Vĩnh Long
52. Võ Ngọc Phương Anh - Nữ - Vĩnh Long
53. Trương Khả Như - Nữ - Vĩnh Long
54. Trương Thị Xuân Duyên - Nữ - Vĩnh Long
55. Dương Ngọc Vân Anh - Nữ - Vĩnh Long
56. Lưu Thoại Ngọc Nhân - Nữ - Vĩnh Long
57. Võ Ngọc Ngân Thanh - Nữ - Vĩnh Long
DANH SÁCH VĐV MÔN BÓNG BÀN ĐẠT PHONG ĐẲNG CẤP NĂM 2008
(Theo Quyết Định số 582-QĐ/TCTDTT ngày 31/12/2008)KIỆN TƯỚNG


1. Hồ Ngọc Thuận – Nam - Bộ Công An
2. Nguyễn Ngọc Thanh Phong – Nam – Bộ Công An
3. Đào Duy Hoàng – Nam - Bộ Công An
4. Tô Đức Hoàng – Nam - Bộ Công An
5. Nguyễn Nam Hải – Nam – Hà Nội
6. Trần Tuấn Quỳnh – Nam – Hà Nội
7. Phan Huy Hoàng – Nam – Hà Nội
8. Vũ Thái Ngọc Trình – Nam – Hà Nội
9. Đinh Thu Hà - Nữ - Hà Nội
10. Ngô Thị Minh Thúy - Nữ - Hà Nội
11. Trần Thanh Huyền - Nữ - Hà Nội
12. Đỗ Đức Duy – Nam - Hải Dương
13. Nguyễn Văn Ngọc – Nam - Hải Dương
14. Nguyễn Hoàng Chung – Nam - Hải Dương
15. Trần Thị Hương Giang - Nữ - Hải Dương
16. Nguyễn Thu Hoài - Nữ - Hải Phòng
17. Nguyễn Thị Thu Hương - Nữ - Hải Phòng
18. Đoàn Kiến Quốc – Nam – Khánh Hòa
19. Đoàn Trọng Nghĩa – Nam Khánh Hòa
20. Nguyễn Cao Dũng – Nam – Khánh Hòa
21. Đinh Quang Linh – Nam – Quân Đội
22. Bùi Xuân Hà – Nam – Quân Đội
23. Nguyễn Minh Tiến – Nam – Quân Đội
24. Nguyễn Thành Luân – Nam – Quân Đội
25. Lương Thị Tám - Nữ - Quân Đội
26. Vũ Thị Hà - Nữ - Quân Đội
27. Dương Thị Mai - Nữ - Quân Đội
28. Mai Xuân Hằng - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
29. Mai Hoàng Mỹ Trang - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
30. Trần Ngọc Quỳnh Trâm - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
31. Nguyễn Thị Lý Bá - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
32. Nguyễn Minh Hồng Hạnh - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
33. Lê Đình Duy – Nam – TP. Hồ Chí Minh
34. Lý Tiểu Lân – Nam – Tiền Giang
35. Phạm Thị Thiên Kim - Nữ - Tiền Giang
36. Trần Thị Cẩm Tiên - Nữ - Tiền Giang
37. Nguyễn Phi Vũ - Nam - Tiến Giang
38. Lê Thị Phương Dung - Nữ - Tiền Giang
VĐV CẤP I


1. Nguyễn Hữu Đức - Nam - Bộ Công An
2. Nguyễn Vũ Linh – Nam – Bộ Công An
3. Bùi Trọng Kiên – Nam - Bộ Công An
4. Lê Tuấn Anh – Nam - Bộ Công An
5. Nguyễn Trà My - Nữ - Bộ Công An
6. Nguyễn Việt Linh - Nữ - Bộ Công An
7. Nguyễn Mai Hương - Nữ - Bộ Công An
8. Nguyễn Thu Hà - Nữ - Bộ Công An
9. Phan Hoàng Tường Giang - Nữ - Bình Định
10. Nguyễn Thị Bích Hòa - Nữ - Bình Định
11. Lê Thị Quý - Nữ - Bình Định
12. Nguyễn Thị Minh Hiếu - Nữ - Bình Định
13. Nghiêm Thiện Chức – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
14. Phạm Hoàng Quốc Anh – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
15. Vũ Việt Hoàng – Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu
16. Phạm Ngọc Hương Nguyên - Nữ - Bà Rịa – Vũng Tàu
17. Đào Mỹ Duyên - Nữ - Bà Rịa – Vũng Tàu
18. Hoàng Minh Quân – Nam – Hà Nội
19. Nguyễn Anh Tú – Nam – Hà Nội
20. Nguyễn Việt Hoàng – Nam – Hà Nội
21. Nguyễn Ngọc Thanh - Nữ - Hà Nội
22. Lê Anh Phong – Nam - Hải Dương
23. Hà Phước Thành – Nam - Hải Dương
24. Nguyễn Ngọc Tú – Nam - Hải Dương
25. Vũ Lê Sơn – Nam - Hải Dương
26. Nguyễn Mai Phương - Nữ - Hưng Yên
27. Trần Ly Ly - Nữ - Hải Phòng
28. Nguyễn Bảo Ngọc - Nữ - Hải Phòng
29. Nguyễn Viết Trình – Nam - Hải Phòng
30. Trương Thị Thanh Phong - Nữ - Khánh Hòa
31. Lưu Bích Hồng - Nữ - Khánh Hòa
32. Trần Thúy Linh Trang - Nữ - Khánh Hòa
33. Phạm Nguyễn Mai Khanh - Nữ - Khánh Hòa
34. Nguyễn Trung Cường – Nam – Khánh Hòa
35. Huỳnh Trung Hiếu – Nam – Khánh Hòa
36. Hồ Trung Thùy – Nam – Lâm Đồng
37. Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh - Nữ - Lâm Đồng
38. Lê Tiến Đạt – Nam Quân Đội
39. Nguyễn Thành Nam – Nam – Quân Đội
40. Trần Huy Bảo – Nam – TP. Hồ Chí Minh
41. Lâm Nguyễn Huy Phong – Nam – TP. Hồ Chí Minh
42. Tô Hoàng Linh – Nam – TP. Hồ Chí Minh
43. Nguyễn Hồng Quang – Nam – TP. Hồ Chí Minh
44. Liêu Tú Mỹ - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
45. Phạm Ngọc Linh - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
46. Bùi Chung Ngọc Thanh Hà - Nữ - TP. Hồ Chí Minh
47. Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu – Nam - Tiến Giang
48. Nguyễn Thành Hiếu – Nam - Tiền Giang
49. Từ Thế Hùng – Nam - Tiền Giang
50. Nguyễn Hoàng Phước Ánh - Nữ - Tiền Giang
51. Tăng Phạm Trọng Hiếu – Nam – Vĩnh Long
52. Phạm Lê Hòa – Nam – Vĩnh Long
53. Trương Khả Như – Nữ – Vĩnh Long
54. Võ Ngọc Phương Anh - Nữ - Vĩnh Long
55. Khưu Thanh Hưng – Nam – Vĩnh Long
56. Bùi Thanh Tùng – Nam – Vĩnh Long
57. Trương Thị Xuân Duyên - Nữ - Vĩnh Long
58. Dương Ngọc Vân Anh - Nữ - Vĩnh Long
59. Võ Ngọc Ngân Thanh - Nữ - Vĩnh Long
60. Lưu Thoại Ngọc Nhân - Nữ - Vĩnh Long

( nguồn http://sites.google.com/site/clbxuantruongbh/danh-sach-kien-tuong-bong-ban )


Bài viết khác:
 Bán bàn bóng bàn