Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt

 
Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm So sánh thông số mặt vợt

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Cornilleau Pilot Advance 9.3 8.8 0.5 8.1 $ 47.00 5
Cornilleau Pilot Control 7.4 7.2 4.0 8.1 $ 41.00 5
Cornilleau Pilot Power 8.0 7.2 1.3 7.9 $ 48.00 5
Cornilleau Pilot Style 8.3 9.0 0.0 8.6 $ 44.00 4
Cornilleau Target Force 45-42.5 - - - - $ 0.00 0
Cornilleau Target Sound 37.5 - - - - $ 0.00 0
Cornilleau Target Ultim 50-47.5 - - - - $ 0.00 0
 Bán bàn bóng bàn