Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Super Anti

 
Giá: 590.000 đ

Mặt vợt Anti của hãng Butterfly. Đây là mặt vợt duy nhất của hãng Butterfly mà là anti, phản xoáy.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Super Anti

 Bán bàn bóng bàn