Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Flextra (Mặt vợt bóng bàn tốc độ chậm nhất của Butterfly)

 
Giá: 500.000 đ

 Mặt vợt bóng bàn có tốc độ chậm nhất của Butterfly. Tốc độ của mặt vợt khi bóng chạm vào sẽ bung ra rất chậm làm cho đối thủ không lường trước được. Mặt vợt chuyên cho phòng thủ chặn đẩy và cắt banh. Nghĩa của mặt vợt là Flextra có nghĩa là ngoằn ngòe, bóng khi trả lại đối thủ sẽ đi ra khó chịu. Làm cho đối thủ khó chịu khi tấn công.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Flextra (Mặt vợt bóng bàn tốc độ chậm nhất của Butterfly)

 

 Bán bàn bóng bàn