Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Giày Butterfly Lezoline 2017

 
Giá: 500.000 đ

Giày bóng bàn Butterfly Lezoline tháng 3 năm 2017

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Giày Butterfly Lezoline 2017

Giày bóng bàn Butterfly Lezoline tháng 3 năm 2017. Đây được xem là giày mới nhất của năm 2017 của dòng Lezoline. Hiện tại có 2 mẫu như hình.

Giày Butterfly Lezoline 2017

Mẫu 1: Mẫu xanh trắng

Giày Butterfly Lezoline mới

Mẫu 2: Mẫu trắng xanh

Đế giày rất bám sàn. Có logo chữ butterfly trên mũi giày. Mẫu thiết kế với màu sắc đẹp.

 Bán bàn bóng bàn