Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Firehand-CS

 
Giá: Liên hệ

 PENHOLD BLADE: Firehand-CS

The Firehand CS penhold blade offers great power from any distance. The Super Core handle system adds to the control of the blade.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Firehand-CS

 PENHOLD BLADE: Firehand-CS

The Firehand CS penhold blade offers great power from any distance. The Super Core handle system adds to the control of the blade.

Speed: 9.4
Control: 7.0
Feel: Hard
Weight: 89gg

 Bán bàn bóng bàn