Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Petr Korbel

 
Giá: Liên hệ

Vợt Petr Korbel là vợt được sử dụng bởi vận động viên người Czech sử dụng. và rất nhiều người chơi. Có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ. Thích hợp vợt mặt vợt yasaka Markv

SHAKEHAND BLADE: Petr Korbel

Named after and used by the #1 Czech player, Petr Korbel and used by many top North American players. If you want to develop a consistent offensive game, but are unsure which blade to use, you can't go wrong with the Limba outer plied Petr Korbel blade that can do it all.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Petr Korbel

Speed: 8
Control: 7.6
Feel: Medium
Weight: 90g
Handle Style:     Flared

catelog blades butterfly

 Bán bàn bóng bàn