Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rocket NEUNEUNEU

 
Giá: 500.000 đ

 Rocket được thay thế thằng mẫu mới. Có thêm các tính năng mới giúp người chơi tự tin trong cách đánh gần bàn. Mặt vợt rất thích hợp với cách đánh gần bàn.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Rocket NEUNEUNEU

 

 Bán bàn bóng bàn