Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter V42

 
Giá: 950.000 đ

Rasanter V42 mã số là 03-038. Mặt vợt có độ kiềm soát cao

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Rasanter V42

 Bán bàn bóng bàn