Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter R50

 
Giá: 950.000 đ

Rasanter R50 mã số 03-042. Độ cứng 50 đây là độ cứng nhất của các dòng Andro. Tấn công nhanh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Rasanter R50

 Bán bàn bóng bàn