Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

RASANT

Giá: 950.000 đ
Giá KM: 850.000 đ

Đây được coi là mặt vợt mới nhất của Andro, với lót màu xanh tạo nên sự khác biệt của dòng Andro,

Mã số trên mặt vợt 03 019

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm RASANT

 Bán bàn bóng bàn