Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasant chaos

 
Giá: 900.000 đ

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Rasant chaos

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0

 Bán bàn bóng bàn