Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Wanokiwami REN OFF

 
Giá: 3.100.000 đ

Andro Wanokiwami REN OFF được cấu tạo từ gỗ. Cây andro này được làm hoàn toàn tại Nhật ( made in Japan). Cấu tạo hoàn toàn từ gỗ, cây này được thiết kế nhẹ. Andro Wanokiwami REN OFF có độ cảm giác rất tốt, tốc độ vừa phải giúp cho việc công thủ toàn diện.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Wanokiwami REN OFF

 Bán bàn bóng bàn