Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Adidas C500 OFF+

 
Giá: Liên hệ

Vợt thuộc dạng off+, vợt rất nhẹ, khoảng 76g, Vợt có cấu tạo 5 lớp gỗ 2 lớp carbon

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Adidas C500 OFF+

 Bán bàn bóng bàn