Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

F 3 (F3)

 
Giá: 570.000 đ

Cốt vợt chỉ có cán ST. Được tài trợ cho các tuyển trẻ Trung Quốc sử dụng. Thuốc loại OFF+ 

- Tốc độ : 80  

- Kiểm soát : 90  

- Trọng lượng : 86g  

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm F 3 (F3)

 

 Bán bàn bóng bàn